Bu yazımda Kubernetes üzerinde kullandığımız servicelerden uygulamalı bir şekilde bahsedeceğim.

Kubernetes ortamına uygulamanızı taşıdığınız zaman bu uygulamaya gerek dışardan erişim, gerek uygulamanın içeride başka ortamlara (database loglama vs..) erişmi için biz service objesi oluşturuyoruz. …

NGINX kullanarak kuberentes ingress konusunu ele alacağız.

INGRESS Kubernetes ortamında dışardan gelen trafiği ilgili pod/app lere aktarabilmemiz için kullanılan bir çözümdür.

Ingress loadbalancer gibi yine external->internal yönlendirmesi yapar fakat burada Layer7 ye çıkarak HTTP seviyesinde yapar. URL pathine göre tanımlama yapılabilir.

Diğer kuberenetes servislerinden farklı olarak ingress bir objedir. yani…

Create Kubernetes Cluster with Ansible

bu yazımda kubeadm kullanarak ansible playbook ları ile kubernetes cluster kurulmasını göstereceğim.

öncelikle hard-way kubernetes cluster kuracağız bunun için 1 master ve 1 worker ve 1 adet ansible host 3 adet sunucu ihtiyacımız var. google cloud platform üzerinde bu sunucuları açtım.

Kubescape, kubernetes clusterınız için üstünde bulunan testleri gerçekleştirip size bir sonuç veren open source security test tooludur.

aşağıdaki testleri gerçekleştirerek size hangilerinden geçtiğini bildirir;

 • Non-root containers
 • Immutable container filesystem
 • Privileged containers
 • hostPID, hostIPC privileges
 • hostNetwork access
 • allowedHostPaths field
 • Protecting pod service account tokens
 • Resource policies
 • Control…

kubernetes deployment stratejilerinden bahseceğim.

her production kubernetes kullanıcısı için belirlemesi gereken bir konudur bu.

5 ana başlıkta inceleyeceğiz;

 • Rolling Update
 • Recreate
 • Blue/Green
 • A/B testing
 • Canary

yapılan günlük deploymentların bu şekilde farklılandırılmasında ki etkenler şunlardır,

 • yeni versiyon geçişinde down-time ı azaltılması,
 • yeni versiyonla ilgili testlerin yapılabilmesi ve sorunlar için hızlı fixler…

Local kubernetes platformları hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

Özellikle kubernetes öğrenmek isteyenlerin kafasındaki sorulardan biri bunca teorik bilgiyi pratiğe dökeceğim enviroment/lab ortamını nasıl temin ederim olur. Öte yandan aktif bir kubernetes kullanıcısı olup kendi ortamınızda testleri yapacak ya da CKA, CKAD sınavına hazırlanacak bir yer bulmak istersiniz.

Bu yazımda localde kullanbileceğiniz…

Kubernetes monitoring/notification için kullanılan kubewatch u ele alacağım.

Kubewatch, kubernetese yapılan değişiklikleri notification channellarına gönderebilen bir monitoring tooludur. Kubewatch un notification yollayabildiği eventslere örnek verirsek:

Kubewatch bu objelerde creation/deletion/update eventlerini yollar.

yolladığı entegrasyon yapılabilen bazı…

Bu yazımda kubernetes için incelediğim diğer dashboardlardan farklı bir özelliğe sahip olan Kubenav ı inceleyeceğim.

yeni bir proje olan kubenav ı diğer dashboardlardan ayıran en önemli özellik mobil cihaz için UI si olması evet duymamışsınızdır şimdiye kadar, hızlı bir şekilde kubernetes clusterınıza bakmanız gerek dizüstü yakınınızda değil o da ne…

kubernetes dashboard incelemeye devam ediyorum, bu yazımda headlamp inceleyeceğim.

Kubernetes dashboardları ya UI olup kuberentes clusterınıza bağlanır ya da kuberentes cluster içine kurarsınız, HeadLamp i diğer dashboardlardan ayıran en büyük özellik de iki şekilde de kullanabiliyor olmanız.

ister kullandığınız işletim sistemi windows ya da mac e kurabilirsiniz isterseniz kubernetes ortamına…

H. Alperen Selcuk

DevOps

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store